DOSLEDY A DOHLEDÁVKY

 

Datum Honitba Druh zvěře Popis terénu Způsob dosledu či dohledávky Poznámka
12.5.2013 Košík černá-kňour plodina řepky olejky na nástřelu bez barvy -pes vypuštěn na volné hledání-zaštěkávání zhaslého kusu vzdálenost kusu od nástřelu - cca 50m
11.6.2013 Košík černá-sele plodina řepky olejky na nástřelu světlá barva (rána na plíce),  pes vypuštěn na nástřelu, po cca 15 min. zaštěkávání zhaslého kusu v hustém porostu řepky  
16.6.2013 Košík černá-lončák rozhraní louky a lesa od nástřelu zvěř znatelně barvila cca 20m, poté bez barvy, pes nejdříve na řemení a poté vypuštěn na volné hledání, po cca 30 min. kus ohlášen zaštěkáváním na okraji lesa vzdálenost kusu od nástřelu - cca 50 m
15.9.2013 Košík černá-bachyně okraj lesního komplexu ( neudržovaný travní porost s křovinami ) dosled prováděn po cca 7 hodinách od zasažení, od lovce označeno místo posledních zvukových projevů postřelé zvěře, pes vypuštěn proti větru k hledání navolno, po cca 15 min. pes nalézá zhaslou zvěř a ohlašuje tak hlubokým zaštěkáváním  bachyně byla ranou zasažena v oblasti hrtanu, vzdálenost od nástřelu cca 300 m
20.9.2013 Košík černá-kňour rozhraní louky a lesa dosled proveden po 8 hodinách od zasažení zvěře, na rozhraní louky a lesa pes vypuštěn do borového mlází a po několika metrech kňoura ohlašuje hlubokým štěkáním vzdálenost kusu od nástřelu - cca 50 m